Шапић о отварању „Градских кућа“ у сваком београдском насељу

Просторе попут онога какав постоји на Новом Београду, које сам назвао „Градске куће“ покушаћемо да отваримо широм територије града Београда. Уколико у томе будемо успели, верујем да ћемо, на тај начин, и градску управу и градску администрацију, додатно приближити сваком Београђанину.