Уређен паркинг и изграђено дечје спортско игралиште у блоку 11б

У блоку 11б недавно су завршени радови на уређењу паркинг места и изградњи дечјег и спортског игралишта.