ŠAPIĆ: Beograd vodi računa i o nerazvijenim mestima u Srbiji.

Pomoćnik gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić, obišao je danas sekundarnu vodovodnu mrežu u varošici Pecka i lokalni put Bogdanić–Jalovik u opštini Osečina. Za rekonstrukciju ta dva projekta u Osečini izdvojena su sredstva iz budžeta grada Beograda.

Šapić je istakao da je Beograd grad u kome se najbolje živi, ali i grad koji se najbrže razvija.

– Ovim gestom pokazujemo da Beograd vodi računa o nerazvijenim mestima u Srbiji. Izdvajanjem sredstava u iznosu od 50 miliona dinara želimo da pokušamo da poboljšamo kvalitet života ljudi u takvim sredinama. Nadamo se da će table sa oznakom Beograda, koje su dokaz pomoći, u budućnosti biti postavljene i u drugim nerazvijenim opštinama u Srbiji – rekao je Šapić.

Grad Beograd je obrazovao Komisiju za dodelu materijalne i nematerijalne pomoći nerazvijenim opštinama u Republici Srbiji. Zadatak komisije je da definiše program i plan prioriteta za ulaganje u nerazvijene opštine iz oblasti komunalne i druge infrastrukture, kao i da u skladu sa socijalnim i ekonomskim položajem utvrdi vrstu, obim i visinu pomoći nerazvijenim opštinama u materijalnim i nematerijalnim dobrima. Za pomoć tim opštinama obezbeđena su finansijska sredstva u iznosu od 50 miliona dinara.