ШАПИЋ: Београд води рачуна и о неразвијеним местима у Србији.

Помоћник градоначелника Београда Александар Шапић, обишао је данас секундарну водоводну мрежу у варошици Пецка и локални пут Богданић–Јаловик у општини Осечина. За реконструкцију та два пројекта у Осечини издвојена су средства из буџета града Београда.

Шапић је истакао да је Београд град у коме се најбоље живи, али и град који се најбрже развија.

– Овим гестом показујемо да Београд води рачуна о неразвијеним местима у Србији. Издвајањем средстава у износу од 50 милиона динара желимо да покушамо да побољшамо квалитет живота људи у таквим срединама. Надамо се да ће табле са ознаком Београда, које су доказ помоћи, у будућности бити постављене и у другим неразвијеним општинама у Србији – рекао је Шапић.

Град Београд је образовао Комисију за доделу материјалне и нематеријалне помоћи неразвијеним општинама у Републици Србији. Задатак комисије је да дефинише програм и план приоритета за улагање у неразвијене општине из области комуналне и друге инфраструктуре, као и да у складу са социјалним и економским положајем утврди врсту, обим и висину помоћи неразвијеним општинама у материјалним и нематеријалним добрима. За помоћ тим општинама обезбеђена су финансијска средства у износу од 50 милиона динара.