ŠAPIĆ: Cilj je poboljšanje kvaliteta života u nerazvijenim mestima.

Pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Šapić, danas je posetio selo Đurđevo Brdo u opštini Rača gde je u toku rekonstrukcija puta, koji se finansira sredstvima grada Beograda.

U ovom selu šumadijskog okruga u toku su radovi na rekonstrukciji puta, dužine oko 400 metara. Put povezuje selo sa centrom opštine i zbog toga je veoma bitan.

Aleksandar Šapić je rekao da će grad Beograd nastaviti da pomaže nerazvijenim opštinama i tako pomoći realizaciji pojedinih projekata u njima.

– Nadamo se da ćemo makar deo beogradskog standarda preneti na ove opštine i tako pokazati da mislimo na Srbiju i na njene nerazvijene krajeve. U interesu Beograda, kao lokomotive srpskog društva, jeste da mladi ostaju u malim sredinama. Nadamo se da će ova pomoć lokalnim samoupravama doprineti kvalitetu života ljudi u njima i pružiti šansu mladima da u mestima gde su odrasli ostanu da žive i rade – istakao je Šapić.

Grad Beograd je obrazovao Komisiju za dodelu materijalne i nematerijalne pomoći nerazvijenim opštinama u Republici Srbiji. Zadatak komisije je da definiše program i plan prioriteta za ulaganje u nerazvijene opštine iz oblasti komunalne i druge infrastrukture, kao i da u skladu sa socijalnim i ekonomskim položajem utvrdi vrstu, obim i visinu pomoći nerazvijenim opštinama u materijalnim i nematerijalnim dobrima. Za pomoć tim opštinama u prethodnoj godini obezbeđena su finansijska sredstva u iznosu od 53,6 miliona dinara.