ШАПИЋ: ОШ „Јован Ристић“ ће 01. септембра примити прве ђаке.

Помоћник градоначелника Александар Шапић посетио је данас Основну школу „Јован Ристић” у насељу Борча – Центар 3, чија ће градња и опремање бити завршени до почетка нове школске године. Објекат је под кровом, стављена је фасадна столарија, паркет и плочице, а тренутно су у току грађевинско-занатски радови и уређуње дворишта и спортских терена.
Основна школа „Јован Ристић” решиће многе проблеме које имамо у овом делу града, јер деца из овог насеља похађају наставу у школама „Стеван Сремац” и „Раде Драинац” у три смене. Радови на овој школи почели су пре годину и по дана, idу пре рока два до три месеца, па ће 1. септембра деца да се уселе у њу. Школа подлеже свим европским и светским стандардима, има лепу фискултурну салу, трпезарију, кабинете и учионице и овако добри услови омогућиће деци да могу несметано да раде – рекао је Александар Шапић.

Школа, површине 4.717 квадратних метара, има 24 учионице, осам припремних кабинета, специјализоване учионице (лабораторије), библиотеку са читаоницом, фискултурну салу, вишенаменску салу, кухињу, трпезарију, просторије за наставно особље, управу, стручне службе и помоћно особље, санитарне чворове за ученике, наставнике и хендикепирана лица (2), техничке просторије за загревање објекта и друге пратеће просторије.