NAŠ KONCEPT RAZVOJA BEOGRADA

NAŠ KONCEPT RAZVOJA BEOGRADA

1. Infrastrukturni razvoj Beograda

Infrastrukturni razvoj Beograda treba i mora da bude ujednačen ali istovremeno i prilagođen specifičnostima i karakteristikama svakog dela našeg grada ponaosob.
Zajedno sa najeminentnijim stručnjacima iz različitih oblasti donećemo višedecenijsku strategiju i kreirati pravac infrastrukturnog razvoja našeg glavnog grada. Smatramo da se oko infrastrukturnog razvoja Beograda mora postići usaglašeni pristup, ne samo relevantnih i stručnih ljudi iz različitih oblasti, već i opšti politički konsenzus svih političkih subjekata, bez obzira nalazili se oni u vlasti ili opoziciji. Samo na taj način će naš grad moći nesmetano i dovoljno kvalitetno da se razvija, čime bi značajno umanjili uticaj faktora čestih promena vlasti koje su do sada pokazale da umeju ozbiljno da uspore proces razvoja Beograda, imajući u vidu da ne postoji opšte usvojen pravac kojim se Beograd razvija, već se od izbora do izbora menja kompletna strategija njegovog razvoja. Ta činjenica direktno utiče da naš grad tapka u mestu i gubi dragoceno vreme i korak sa najvećim evropskim i svetskim prestonicama.
Ukoliko bi se postigao opšti politički i društveni konsenzus oko infrastrukturnog razvoja Beograda onda bi od aktuelne vlasti i njene sposobnosti zavisila samo brzina razvoja grada ali ne bi bili dovedeni u pitanje koncept, strategija i pravac razvoja koji je prethodno usvojen, čime bi na još jedan način uspeli da naš grad sačuvamo od dnevno političkih interesa i opstrukcija.
Pokušaćemo da na jednoj aktuelnoj temi i na jednom primeru objasnimo našta konkretno mislimo. Da je strategija razvoja metroa u Beogradu opštim, političkim i društvenim konsenzusom usvojena pre više decenija, kada je izgradnja metroa postala aktuelna tema u našem društvu, danas ne bi imali problem da se političke stranke i pojedinci i dalje svađaju i raspravljaju gde, kad i zašto trasa metroa treba da ide, već bi njegova izgradnja bila započeta a brzina realizacije čitavog projekta bi samo zavisila od kapaciteta i sposobnosti aktuelne vlasti, dok sam projekat ne bi bio doveden u pitanje i relativizovan.

a) Saobraćajna rešenja

Naš cilj je da što brže stižemo sa jednog na drugi kraj grada!

Sve odluke o potrebnoj saobraćajnoj infrastrukturi i načinu prevoza (metro, laki metro i sl.) donosićemo zajedno sa eminentnim stručnjacima iz oblasti saobraćaja.
Posebnu pažnju posvetićemo javnom prevozu koji su sve prethodne vlastizanemarivale. Smatramo da je funkcionisanje javnog prevoza prioritet za Gradsku upravu i da kvalitetno pružanje ove usluge građanima, predstavlja uslov svih uslova za normalan i dostojanstven život u Beogradu.
Saobraćajnim rešenjima ćemo učiniti svešto je u našoj moći, da prigradske opštine budu što bliže centru grada.

b) Vodovodna i kanalizaciona mreža

Težićemo da u najkraćem roku, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta, novca i mogućnosti, čitava teritorija našeg grada dobije svu neophodnu vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, kako bi bar u tom aspektu, uslovi za normalan život u svakom delu našeg grada, bili jednaki za sve.

v) Urbanizam i arhitektura

Svaki deo našeg grada je za nas podjednako važan!

Zalagaćemo se da specifičnosti našeg grada i potrebe ljudi koji u njemu žive urbanistički sprovedemo putem budućihgeneralnih i detaljnih regulacionihplanova. Beograd ćemo razvijati u skladu sa njegovim potrebama i okolnostima.
Beograd će sačuvati svoj izgled po kojem je prepoznatljiv!
Beograd nije ni Prag ni Barselona, ni Vankuver ni Diseldorf, već jedinstven grad u ovom delu Evrope i imajući to u vidu, pristupićemo novim izazovima i to ne samo u pogledu infrastrukturnih rešenja, već i u pogledu urbanizma i arhitekture.

2. Efikasna lokalna administracija

Usluga na prvom mestu! Administracija postoji zbog nas, a ne mi zbog nje!

a) Unapređenje efikasnosti lokalne administracije

Administracija treba da bude na usluzi građanima: brza, efikasna, nepotkupljiva i spremna da odgovori na sve zahteve građana! Naš zadatak je da ona takva i bude!

Građanima se mora obezbediti konatakt sa samo jednom službom, koja će biti efikasna i operativna, a ta služba mora da komunicira unutar samog gradskog sistema i skuplja sve neophodne informacije, koje će biti vraćene svakom građaninu i kojeg će lišiti neprijatnosti, kako u čekanju, tako i u ophođenju, koje su danas često prisutne kod službenika širom dražavnih uprava i javnih preduzeća, a te prakse u ponašanju nisu lišene ni sve, kako gradske službe, tako i sva javna preduzeća.
Ni za ovo nam nisu potrebni strani investitori i ovo je stvar koju sami menjamo u roku od par meseci, samo ako postoji dovoljna odlučnost da se to i uradi. Na Novom Beogradu taj sistem već godinama funkcioniše.

b) Novi Statut Beograda

Smatramo da Statut Beograda ne odgovara realnom stanju na terenu, a još manje potrebama građana.
Predložićemo donošenje novog Statuta Beograda i izmene Zakona o glavnom gradu,kojima ćemo jasno definisati nadležnosti gradskih organa i organizacija, i obavezati ih na odgovornost, koju nadležnost i ovlašćenja sa sobom nose.

3. Uređenje i uvođenje komunalnog reda, podrazumeva Beograd koji je u funkciji građana

Da bismo imali čist, uređen i komunalno funkcionalan grad, ne trebaju nam strani investitori i velika ulaganja. Dobra organizacija i kontrola svih komunalnih službi, preduslov su za uspešno dnevno funkcionisanje svakog velikog grada i samo dobro rukovođenje istim, može obezbediti Beograđanima kvalitet življenja kakav oni i zaslužuju.
Otvorili bi temu koja se u regionu pokazala svrsishodnom i uspešnom, a to je stavljanje pod jednu upravu svih komunalnih službi i preduzeća u kojoj će postojati bolja sinhronizacija i uvid u stanje na terenu, a ono što je najvažnije, efikasnija usluga koja se na dnevnom nivou pruža građanima Beograda.
Da bi grad bio čistiji, uređeniji, funkcionalniji, operativniji, i da bi se sve dnevne aktivnosti komunalnih usluga koje se pružaju Beograđanima mogle bolje kontrolisati i na probleme brže reagovati, smatramo da je rešenje u formiranju holdinga najvažnijih komunalnih preduzeća, odnosno novog gradskog javno komunalnog preduzeća, koje će biti u stanju da daleko bolje i efikasnije odgovara na svakodnevne potrebe građana.

a) Uređenje zelenih površina

Beograd je jedan od gradova sa najvećim brojem zelenih površina. Učinićemo sve da ih zaštitimo i još više proširimo!

Primenićemo najviše standarde u pogledu uređenja gradskih parkova, sa puno zelenih igrališta namenjenih,kako deci, tako i odraslima.
Gradski parkovi Košutnjak i Zvezdara su naše neprocenjivo bogatstvo, a neopravdano su zanemareni, i njihova obnova i razvoj je za nasprioritet.
Učinićemo sve da u svakom delu našeg grada, međustambenim, blokovskim i drugim prostorima, napravimo manju ili veću zelenu oazu, igralište ili teren, jer kao što smo više puta ponovili: Beograd jeste i mora da bude grad koji će se ponositi svojim zelenilom i u čijim parkovima će Beograđani provoditi najveći deo svog slobodnog vremena!

b) Čistoća

Jedno od osnovnih ogledala grada i njegovih građana jeste nivo higijene i čistoće koji u njemu vlada. Možda Beograd po infrastrukturi i sadržajima ne može da bude poput Beča ili Berlina, ali ne postoji ni jedan jedni razlog da po higijeni i čistoći, ne budemo ako treba i ispred ove dve svetske metropole.

4. Briga o ljudima

Snažan Beograd, složna porodica! ZA Beograd, ZA porodične vrednosti!

a) Briga o porodici

Predložićemo osnivanje Gradskog sekretarijata za brigu o porodici, kao podršku zdravim i funkcionalnim porodičnim odnosima. Posebnu pažnju posvetićemo pružanju podrške pri zasnivanju porodica mladih bračnih parova, kojima je u tom periodu pomoć njihovog grada najpotrebnija!
Trudnice i porodilje ne smeju biti zanemarene. Žena koja se odluči da postane majka mora da bude podržana od strane Beograda.
Učinićemo sve, da trudnice i porodilje,period koji je najvažniji u njivom životu, provedu bezbrižno i budu finansijski potpomognute od strane Gradske uprave, čime će biti podstaknute na rađanje, a Beograd povećati stopu nataliteta.

b) Briga o deci i mladima

Deca će biti prioritet broj 1. za našu Gradsku upravu! Ona su budućnost Beograda!

Njihovo što kvalitetnije i zdravije odrastanje, uz što veći broj sportskih aktivnosti koje ćemo im obezbediti, takođe, će biti potpomognuto i značajnim ulaganjem u njihovo obrazovanje, čime ćemo roditeljima naše dece omogućiti da im ono bude što jeftinije i dostupnije.
Pored besplatnih programa Sportsko-edukativnih centara, koje ćemo deci obezbediti, smatramo da kako boravak u vrtićima, tako i snabdevanje porodica neophodnim školskim priborom i udžbenicima moraju biti potpuno besplatni i svima dostupni.

Mladi jesu naša budućnost i moramo da učinimo sve da bi na svaki mogući način učinili da njihovo odrastanje protekne što bezbednije, a ujedno kreativnije i društveno bogatije. Ono što moramo da uradimo, to je kreiranje što boljih odnosa i kontakata sa drugom decom i mladima u regionu. Kroz različite vidove saradnje, pre svega škola i obrazovnih ustanova, učinićemo sve da što bolje povežemo mlade iz regiona i da ih na taj način upoznamo sa drugim narodima i kulturama, proširivši njihove vidike, što predstavlja preduslov za formiranje što otvorenijih i kompletnijih ličnosti u koje svi mi želimo, da jednog dana izrastu.

v) Briga o starima

Prioritet broj 2. će biti naši stariji sugrađani! Učinićemo sve, da stariji Beograđani bez obzira na svoje godine budu ravnopravni građani!

Politiku grada prema najstarijim Beograđanima ćemo zasnovati na načelima solidarnosti, besprekorne usluge javnih i komunalnih preduzeća, načelima stalnog unapređenja i prilagođavanju njihovim potrebama!
Na gradskom nivou ćemo primeniti model besplatnih programa koje je organizovala opština Novi Beograd, namenjenih našim starijim sugrađanima, kao i pružanju pomoći penzionerima u ostvarivanju njihovih elementarnih prava.

g) Rekreativni sport i edukacija dece i odraslih

Naš cilj je da nam deca i odrasli budu zdraviji, a da penzioneri dožive duboku starost!
Učinićemo sve da beogradska deca rastu u što zdravijem okruženju, u kojem će rekreativni sport biti sastavni deo njihovog odrastanja, a time i najbolja moguća preventiva od svih bolesti.
I u ovom slučaju ćemo primeniti već uspešne modele koje smo sproveli u opštini Novi Beograd, putem osnivanja što većeg broja sportsko- edukativnih centara, u kojima će Beograđani svih uzrasta moći potpuno besplatno da koriste sve vanškolske i vanposlovne aktivnosti, koje su sastavni deo svakodnevice u odrastanju dece i potreba svakog odraslog čoveka, a danas sunažalost izuzetno skupe i mnogim Beograđanima nedostupne.
Učinićemo sve da nedostupno postane dostupno!

d) Socijalno ugrožene kategorije

Želimo da ugroženekategorije stanovništva budu upoznate sa svojim pravima, čije ostvarenje ćemo dosledno sprovoditi u delo. Cilj nam je reforma sistema socijalne zaštite u našem gradu, unapređenje rada institucija koje pružaju socijalnu pomoć i definisanje politike stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva.
Posebnu pažnju posvetićemo borbi protiv siromaštva, „ranjivim“ kategorijama stanovništva i njihovim problemima, sa posebnim osvrtom na diskriminisane i marginalizovanegrađane Beograda.
Siromaštvou Beogradu je evidentno,imajući u vidu broj korisnika usluga narodnih kuhinja. Sve naše napore usmerićemo ka cilju da što većem broju siromašnih Beograđana obezbedimo besplatan obrok.
Pružaćemo pomoć i afirmisati rad socijalnih preduzeća, čija delatnost obuhvata društveno odgovorno poslovanje sa ciljem kreiranja novih radnih mesta za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, čija delatnost obuhvata proizvodnju ili pružanje usluga čijim plasiranjem će se ostvariti korist za marginalizovane grupe ili pojedince. Beograd će im pružiti pomoć u izradi biznis plana, pružati edukaciju, finansirati poslovnu ideju i projekat, pružiti mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim preduzećima na teritoriji Beograda.

5. Obrazovanje i nauka

Znanje i obrazovanje, predstavljaju najvažniju konkurentsku prednost u savremenoj tržišnoj privredi. Zbog toga je opština Novi Beograd, ulagala u obrazovanje svojih građana osnivanjem Sportsko-edukativnog centra i finansiranjem programa u oblasti obrazovanja.
Pozvaćemo sve naučne radnike da se priključe razvoju strategije obrazovanja i nauke u Beogradu, i omogućiti im da u zavisnosti od njihovog slobodnog vremena i želje, postanu deo većeg tima u kojem neće biti samo konsultovani, već ćemo istrajati da se njihove ideje sprovedu u praksi.
Beogradski univerzitet je oduvek bio inspiracija i temelj mnogih ideja, koje nažalost nisu bile materijalizovane. Želimo da uključimonaš Univerzitet u donošenje odluka koje se tiču budućnosti Beograda.

6. Zdravstvena zaštita

Zdravlje Beograđana i dostupnost zdravstvenih ustanova je naš glavni cilj!

Koncept velikih Domova zdravlja koji je razvijan u prethodne tri decenije se pokazao kao neefikasan i prevaziđen!
Da bi zdravstvena usluga bila brža i pristupačnija svakom Beograđaninu, neophodno je da mu bude i fizički bliža.
To znači da nećemo gasiti postojeće Domove zdravlja, niti ćemo prestati da ih gradimo u budućnosti, ali će naš akcenat u sledećem mandatu biti usmeren na razvoj lokalnih ambulanti, dostupnih svima, u kojima će Beograđani moći praktično da reše najveći deo svojih zdravstvenih problema. One će biti deo umreženog sistema Domova zdravlja, a samo usluge koje ne budu bile omogućene u lokalnoj ambulanti, biće pružane u Domovima zdravlja.
Suština ovog koncepta je da Beograđanin dobije svog porodičnog lekara, koji će poznavati kako njega tako i sve članove njegove porodice.

7. Kultura umetnost i profesionalni sport

Ko ne ulaže u sopstvenu kulturu, gubi svoj nacionalni identitet!
Kultura i umetnost ni u jednom ozbiljnom društvu ne mogu da budu deo tržišne ekonomije!
Ko ne ulaže u sport, gubi svoj nacionalni ponos!

Decenijama unazad,kako ustanovama kulture tako i programima koji se bave kulturom, aktuelne vlasti pokušavaju da nametnu sistem tržišne ekonomije.
Otkad je sveta i veka kultura nikada nije bila profitabilna, niti će to biti, ali ozbiljne države i narodi razumeju da ulažući u kulturu, čuvaju i neguju svoju istoriju i štite svoj nacionalni identitet.
Izbacićemo koncept tržišne ekonomije iz kulture i opredeliti sredstva koja možemo da priuštimo i na taj način pustiti umetnike da budu umetnici.
Manifestacije koje su decenijama, tokom njihovog održavanja, na mapi sveta obeležavale Beograd kao prestonicu kulture, biće podržane i nećemo dozvoliti da njihov opstanak bude ugrožen.
Ko ne čuva svoju kulturu, ne čuva ni svoju istorijsku baštinu!

Kao i po pitanju kulture, slična je situacija sa profesionalnim sportom. Ulaganje u profesionalni sport nije profitabilno i ne računajući fudbal (uz pitanje, da li je fudbal kod nas uopšte fudbal?) sport treba i mora da ostane deo nacionalnog identiteta i nešto što će država, a u ovom slučaju grad, prepoznati kao jedan od načina da se sačuva sportska tradicija i održi kontinuitet u vrhunskim rezultatima, po kojima smo, kao u retko kojoj drugoj oblasti, uspeli da budemo konkurentni sa najvećim svetskim i evropskim silama.
Jasna kategorizacija sportova na osnovu tradicije i prethodnih razultata, kao i aktuelni rezultati, treba da budu jedina jedinica mere kada se opredeljuju sredstva koja se tiču profesionalnog sporta.

8. Ekonomija i turizam

Beograd je „motor i lokomotiva“ čitave Srbije i u njemu se nalaze svi najveći privredni subjekti i korporacije.
Ono što je Gradska uprava godinama unazad zapostavljala su mala, srednja i porodična preduzeća.
Velike korporacije su preuzele monopol u mnogim oblastima i običan čovek je došao u situaciju da ne može tržišno da opstane. Masovno se zatvaraju mala porodična preduzeća koja su izdržavala beogradske porodice.
Pokušaćemo na sve načine da pomognemo razvoju poslovnog ambijenta, u kojem ćemo običnim ljudima, malim preduzetnicima, stvoriti optimalne uslove da budu konkurentni velikim svetskim korporacijama, jer ćemo im samo na taj način pomoći da obezbede egzistenciju, kako sebi tako i svojoj porodici.Odnedavno je Beograd postao vlasnik svih poslovnih prostora na svojoj teritoriji, i imajući to u vidu, trudićemo se da im omogućimo optimalne uslove za rad i razvoj porodičnih poslova.
Što se tiče turizma, to je grana od koje Beograđani nisu, niti će biti u prilici da žive, i smatramo da promocija turizma kao glavne privredne grane u Beogradu predstavlja manipulaciju i obmanu Beograđana. Mi to nećemo činiti!
To ne znači da Beograd ne treba da se razvija kako bi postao primamljiva turistička destinacija, i to svim onim što ovaj grad može da ponudi domaćim i stranim turistima. Beograd je bio i biće jedan od najgostoprimljivijih gradova na svetu, a Beograđani su oduvek bili i biće jedni od najboljih domaćina u ovom delu Evrope.
Na poboljšanju infrastrukture, ugostiteljstva, saobraćaja i svega što je važno za kvalitet turističke ponude ćemo intenzivno raditi, ali turizam kao oblast i turisti, ne mogu i neće nikada biti u centru pažnje politike koju jedna ozbiljna Gradska uprava treba da sprovodi.
Po našem mišljenju jedini ko mora i treba da bude centar politike Gradske uprave jesu Beograđani i svi oni koji žele u njemu da žive!

9. Poljoprivreda

U zemlji u kojoj se svi pozivaju na poljoprivredu, kao budućnosti našeg priverednog razvoja i velike šanse u odnosu na zemlje u regionu, ukinuti Sekretarijat za poljoprivredu je prosto neshvatljivo. Naročito ako se uzme činjenica da od teritorije koju zauzima Grad Beograd, a koja po zvaničnim podacima sa sajta Uprave grada iznosi 322.268 ha, nalazi se ukupno 241.927.534 ha poljoprivrednog zemljišta. Što čini prevedeno u procente, 75% ukupne teritorije Grada Beograda.
Sada je još čudnije, da uzimajući u obzir ove podatke, neko ukine Sekretarijat za poljoprivredu i pravi se kao da ova oblast apsolutno u našem gradu ne postoji i da je potpuno beznačajna.
Jedna od prvih stvari jeste vratiti ponovo unutar Gradske uprave Sekretarijat za poljoprivredu i dati joj onaj značaj koji ona nema danas i pored stalnog potenciranja na njoj, čak ni na nivou Republike Srbije.

10. Bezbednost

Bezbednost Beograđana je poseban prioritet! Izuzetnu pažnju posvetićemo bezbednosti svih građana Beograda, a naročito naše dece!

Učinićemo sve da, prevashodno, svi prostori i objekti gde beogradska deca provode najviše svog slobodnog vremena, pod kojima podrazumevamo parkove, igrališta, sportske terene, školska dvorišta, škole, vrtiće… pokrijemoposebnim sistemima,kako video, tako i fizičkog nadzora. Bezbednost bi sistemski bila kontrolisana od strane Gradske uprave.
Pokušaćemo da, verujući da ćemo naići na veliko razumevanje,uskladimo naše naporena povećanju bezbednosti u glavnom gradu,sa upravom beogradske policije, za koju smatramo da bi trebalo da bude vraćena pod Upravu grada Beograda. Uvereni smo da je to put kojim je moguće ispuniti sve zahteve i na pravi način odgovoriti na mnoge izazove u oblasti bezbednosti koji se tiču Beograda i građana koji u njemu žive!

Naš Beograd čuvajmo, jer drugi nemamo a ovaj najviše volimo!